Bogdan Trojak

Bogdan Trojak (1975-)

Urodził się w 1975 roku w Czeskim Cieszynie. W 1994 roku ukończył Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, których jednak nie ukończył. Ostatecznie ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów czeskich, piszący prawie wyłącznie po czesku, nie licząc wczesnej twórczości z lat gimnazjalnych, powstałej w kręgu studenckiej grupy literackiej „PaRANoJa“. Z tego to powodu jest autorem bardziej znanym w Czechach aniżeli na Zaolziu. Jest wielkim pasjonatem winiarstwa, zwłaszcza tzw. win „autentycznych“. W 1998 roku otrzymał nagrodę Jiřího Ortena (za tomik „Pan Twardowski“), a w 2005 roku został laureatem prestiżowej nagrody „Magnesia litera“ (ekwiwalent nagrody „Nike“) za tomik „Strýc Kaich se žení“.

Więcej o autorze w rozdziale: „Czy Polak może pisać po czesku“

 

Dzieła

Kuním štětcem“ (1996) – tomik poetycki
Pan Twardowski“ (1998) – tomik poetycki
Jezernice“ (2001) – tomik poetycki
Strýc Kaich se žení“ (2004) – tomik poetycki

 

Fragmenty

Dzieciństwo

Zmierzcha się w bukowym lesie.
Wieczór to rycerz-łupieżca,
który słońce w kabzie wiezie.
Wtem tumult! To noc człapie
na swojej gniadej szkapie!
Na ścieżce stukot kopyt
brzmi trochę jak: tu koty klną tu koty…
I teraz dłużej byś pokimał w brodzie świętego Hieronima, by we śnie tuż za
rogatkami spotkać Flamandów z paletami…


Pastorałka dla cieśli

(motyw ze Stanisława Goli)

Od dziecka uczę się tej kolędy
z Księgi lasu – co roku od nowa,
gdy zima gubi, przechodząc tędy,
koronki białe jak z Koniakowa.

Pustkowia boży głos podszeptuje
sercu, w którym plon daje święty siew.
Czy to mnie mój Pan Bóg nawołuje? –
tak cieśla Józef teraz dziwi się.

Niebiańskie stropy mają się dobrze,
na cóż Bogu twoje powołanie? –
tak Józefowi ziemski sęk odrzekł.
Noc błysła w oczy wiórami, Panie.

(Piszę bo jestem. Polacy w Czechach i ich wiersze, Praha 2013, przekład Michał Tabyczyński).

 

Polecane strony

R. Putzlacher, Poeta zaolziański, polski czy czeski?

 

 

< Marek Słowiaczek   Adam Wawrosz >