Danuta Chlup

Danuta Chlup (1968-)

Urodziła się w 1968 roku w Czeskim Cieszynie, wychowała się w Suchej Górnej. Po maturze w polskiej klasie Średniej Szkoły Ekonomicznej w Czeskim Ci­eszynie studiowała na Wydziale Ekonomicznym w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie. Pracowała w branży ekonomicznej, w 2007 roku związała się jako dziennikarka z „Głosem Ludu” (obecnie „Głosem“).

Zadebiutowała w latach 80. na łamach młodzieżowego czasopisma “Płomyk”. W 2017 roku dała się poznać jako powieściopisarka, wydając w Gdyni pierwszą powieść pt. “Blizna”. Powieść uzyskała pierwszą nagrodę w konkursie Literacki Debiut Roku 2017. Za uzyskanie tej nagrody nominowano Danutę Chlup w konkursie “Tacy Jesteśmy”, organizowanym przez Kongres Polaków w RC. W 2019 roku ukazała się kolejna jej powieść pt. “Trzecia terapia”. Tematem przewodnim “Blizny” są tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej, dotyczące losów Polaków na Zaolziu pod okupacją niemiecką. Ciekawe połączenie faktów historycznych z wątkami fikcyjnymi stanowi idealną propozycję dla czytelnika spragnionego dramatycznej i trzymającej nieustannie w napięciu fabuły.

W listopadzie 2020 roku ukaże się drukiem trzecia powieść pt. „Organista z martwej wsi”, której akcja osadzona jest głównie w zagłębiu karwińskim, w latach 50. i 60. XX wieku. Porusza takie tematy, jak represje komunistyczne oraz wysiedlanie mieszkańców miejscowości objętych wydobyciem węgla.

 

Dzieła

„Blizna“ (2017) – powieść
„Trzecia terapia“ (2019) – powieść
„Organista z martwej wsi“ (2020) – powieść

 

 

< Karol Berger   Adolf Fierla >