Władysław Młynek

Władysław Młynek (1930-1997)

Urodził się w 1930 roku w Gródku. Ukończył tamtejszą szkołę podstawową oraz Polskie Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Następnie uczęszczał do Gimnazjum Pedagogicznego w Orłowej oraz Instytutu Pedagogicznego w Ostrawie. Pracował jako nauczyciel w polskich szkołach na Zaolziu. Od 1978 roku był dyrektorem artystycznym chóru męskiego “Gorol” w Jabłonkowie, a od 1983 roku także dyrektorem artystycznym corocznego festiwalu “Gorolski Święto”, gdzie często występował jako konferansjer. Był kierownikiem wielu chórów szkolnych oraz chóru PZKO. Od 1993 roku pełnił funkcję prezesa ZG PZKO. Działał też w sekcji folklorystycznej związku. Był członkiem wielu organizacji literackich, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Zmarł w Nawsiu w 1997 roku. Jego córką jest piosenkarka Halina Mlynkova.

 

Dzieła

Koło, koło młyński” (1979) – zbiór poezji dziecięcej
Śpiywy zza Olzy“ (1983) – tomik poezji
Śpiewające zbocza” (1989) – zbiór opowiadań
Droga przez siebie“ (1992) – tomik poezji

 

Fragmenty

Pogrzyb gorola

Jak mie kiedy powieziecie
W tróhełce do pola,
Pamiętejcie, zaś chowiecie
Jednego gorola.

Grónie mie wykolybały,
Olza myła głowę,
Mama śpiywać nauczyła
Naszą śląską mowę.

I tak żech se śpiywoł pośpiywowoł
Przez swój żywot cały
Choć niekiedy ty pieśniczki
We łzach sie szulały.

Taką tróhłe mi ubijcie,
Abych wieczne czasy
Śpiywać słyszoł w tej ziymeczce
Nasze piekne lasy.

Moją starą gunie,
Głęboko mie nie chowejcie,
Abych widzioł grónie.
Dwa ramiona brzozowego
Krziża mi wystarczą.
I nie płaczcie bo na świecie
I tak je dość płaczu.

(Samosiewy. Almanach 25-lecia GL ’63, Trzyniec 1988).

Mojej żonie

Stado zbłąkanych myśli
usiadło na jutrze
odurzone zapachem
twego spojrzenia
zbierać plonów
nikt mnie nie uczył
dojrzewających marzeń
choreografia czasu
zmusiła uśmiechy
do baletu szczęścia

tę arię
dośpiewamy na scenie
gdzie nikt nie zaciąga kurtyny
a potem zejdziemy
na widownię
po jałmużnach oklasków

(W. Młynek, Droga przez siebie, Warszawa 1992)

 

Władysław Młynek, Pogrzyb gorola
Interpretacja Karol Suszka

 

Polecane publikacje

Gorolski Święto (1997)

 

 

< Ewa Milerska   Gustaw Morcinek >