Publikacje

Publikacje

Zestawienie bibliograficzne polskiej literatury zaolziańskiej w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej zostało sporządzone w oparciu o publikację Stanisława Zahradnika Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004 i uzupełnione na podstawie materiałów niniejszej wystawy przygotowanych przez Michała Przywarę. Publikacje poszczególnych autorów uszeregowane są w kolejności chronologicznej dat wydania. Opisy bibliograficzne uzupełnione zostały o linki odsyłające to pełnego opisu bibliograficznego w katalogu OPAC Książnicy Cieszyńskiej. W przypadku obiektów dostępnych na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej zamieszczone zostały również linki odsyłające do ich kopii cyfrowych.

B

Babiuch, Franciszek (1916- ).
Nie traćmy nadziei / Franciszek Babiuch ; [wstęp Oskar Lanc].
[Trzyniec] : Pokos, 1997 (Třinec : T-Print). – 56 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14369
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/95528

Berger, Karol (1894-1953).
Nawrócony : śląska sztuka ludowa z muzyką, śpiewami i tańcami śląskiemi w 3 aktach / Karol Berger ; muzykę i śpiewy na podstawie motywów ludowych opracował Jan Kisza.
Frysztat : nakładem księgarni T. Firuta, 1926 (Mor. Ostrawa : z drukarni Jul. Kittla). – 48 s. ; 18 cm + Nawrócony / muzykę i śpiewy na podstawie motywów ludowych oprac. Jan Kisza. – Frysztat : T. Firut (Cz. Cieszyn : K. Prochaska). – 4 s. : nuty ; 30 cm.
KD I 00682
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89775

Berger, Karol (1894-1953).
Na Podgorze : garść wspomnień z frontu włoskiego / Karol Berger.
[B.m.] : nakładem własnym ; Czeski Cieszyn : główny skład w księgarni “Macierzy Szkolnej”, 1930 (Frysztat : czcionkami Ludowej Drukarni). – 214 s. : il. ; 20 cm.
KD I 03630
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113475

Berger, Karol (1894-1953).
Babska rewolucja : krotochwila w jednym akcie / Karol Berger.
Frysztat : Księgarnia Teofila Firuta, 1931 (Nový Bohumín : Drukarnia Wilhelma Mayera). – 30 s. ; 19 cm.
KD I 01785
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99451

Berger, Karol (1894-1953).
Marnotrawny syn : 2 akty z życia młodzieży / Karol Berger.
[B.m.] : Związek Pol. Młodzieży Ewang. Woj. Śląskiego, 1932 (Cieszyn : Drukarnia P. Mitręgi). – 31 s. ; 16 cm.
KD I 02686
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103839

Berger, Karol (1894-1953).
Och! Ta Kasia! : skecz ludowy w 1 odsłonie / Karol Berger.
Cz. Cieszyn : Księgarnia Macierzy Szkolnej, 1934 (Czeski Cieszyn : drukiem Kutzera i Spółki). – 16 s. ; 18 cm.
KD I 02124
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101470

Berger, Karol (1894-1953).
Panna Halka mężatką : komedja w 3 aktach / Karol Berger.
[B.m. : b.w.], 1935 (Czeski Cieszyn : drukiem Kutzera i Spółki). – [48] s. ; 17 cm.
C I 003820-003824
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/120399

Berger, Karol (1894-1953).
Wiosna ludu : (rok 1848 w Końskiej) : śląska sztuka ludowa w 4 odsłonach / Karol Berger ; muzyka Jerzy Hadyna.
Czeski Cieszyn : nakładem Księgarni Macierzy Szkolnej, 1936 (Czes. Cieszyn : drukiem
Kutzera i Sp). – 44 s. ; 18 cm.
C I 034438
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/121186

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Zmysły / Wiesław Adam Berger.
Katowice : Śląsk, cop. 1981 (Cieszyn : Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza). – 114 s. ; 20 cm.
KN I 25883
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115304

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Idę / Wiesław Adam Berger.
Warszawa : Czytelnik, 1984. – 233 s. ; 20 cm.
KN I 25881
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115305

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Most nad Łucyną / Wiesław Adam Berger ; [il. Helga Bergerowa].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1987 (Brno ; Český Těšín Tisk. Závod 3). – 130 s. : il. ; 21 cm.
KN II 15659
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/97599

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Okay / Wiesław Adam Berger.
Katowice : Śląsk, 1988 (Bielsko-Biała : Bielskie Zakłady Graficzne). – 122 s. ; 21 cm.
KN II 11711
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/88038

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Marienbad / Wiesław Adam Berger ; [oprac. graf. Kazimierz Gajdzica].
Ostrawa : [b.w.], 1995 (Cz. Cieszyn : AD SERWIS). – 57 s. ; 20 cm.
KN I 11986
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89724

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Z Barcelony do Mieszkowic : (pamiętnik pisany dniem i nocą) / Wiesław Adam Berger.
[B.m. : b.w.], 1996 ([Trzyniec] : Kazimierz Jaworski). – 19 s. ; 21 cm.
KN II 16929
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101861

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Za późno / Wiesław Adam Berger.
Katowice : Ego : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1996. – 51 s. ; 20 cm.
KN I 13243
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92874

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Byłem żołnierzem / Wiesław Adam Berger ; [il. Helga Berger].
Ostrawa : [b.w.], cop. 1997 ([Trzyniec] : Kazimierz Jaworski). – 32 s. : il. ; 21 cm.
KN II 16928
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101857

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Księga o nieumieraniu czyli Dzisiaj miałbym urodziny / Wiesław Adam Berger ; [red. Renata
Putzlacher ; rys. Helga Berger, Józef Drong].
[Czeski Cieszyn] : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, [1998?] (Český Těšín : G.A.M.press). – [24] s. : il. ; 30 cm.
KN III 16137
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98939

Berger, Wiesław Adam (1926-1998).
Most nad Łucyną / Wiesław Adam Berger, Renata Putzlacher ; [red. Joanna Wania ; grafiki
Helga Berger].
[Český Těšín : Těšínské divadlo ; Warszawa : dzięki wsparciu Stowarzyszenia “Wspólnota
Polska”, 2002] (Český Těšín : Proprint). – 88 s. : il. ; 21 cm.
KN II 19100
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103751

Biuletyn SLA. Nr 1 / Sekcja Literacko-Artystyczna przy ZG PZKO ; red. Władysław Sikora.
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna przy ZG PZKO, 1975.42 s. ; 30 cm.
KN III 11329/01

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89741
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301373/edition/284762/content

Biuletyn SLA. [Nr] 4 / [red. Piotr Przeczek].
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna ZG PZKO, 1984. – 38 s. ; 30 cm.
KN III 11329/04

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99869
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301374/edition/284763/content

Biuletyn SLA. Nr 6 / [red. Władysław Sikora]
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna ZG PZKO, 1986. – 58 s. ; 30 cm.
KN III 11329/06

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99870
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301375/edition/284764/content

Biuletyn SLA. Nr 7 / [red. Władysław Sikora].
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna ZG PZKO, 1988. – 33 s. ; 30 cm.
KN III 11329/07

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108544
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301376/edition/284765/content

Branny, Jan (1940- ).
Byłem prawicowym oportunistą / Jan Branny ; [red. Jan Picheta ; aut. wstępu Józef Szymeczek].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2015 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 68 s. : il. ; 21 cm.
KN II 29241
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/120078

Branny, Jan (1940- ).
Wiersze spod ziemi / Jan Branny ; [red. Jan Picheta ; il. Dorota Branna].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2016 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 91 s. : il. ; 20 cm.
KN I 29242
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/120079

Branny, Jan (1940- ).
Opowiadania gwarowe / Jan Branny ; [opieka wydawnicza Józef Szymeczek ; grafiki Dorota Branna].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2019 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 95, [1] s. : il. ; 21 cm.
KN II 31821
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/200380

Bura, Władysław (1926-2000).
Wybór wierszy / Władysław Bura.
[B.m. : b.w.], 1991. – [8] s. ; 21 cm.
KN II 13890
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92260

Bura, Władysław (1926-2000).
Z mojego kraju nad Olzą : wybór wierszy / Władysław Bura.
[B.m. : b.w.], 1993. – [9] s. ; 21 cm.
KN II 13891
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93952

C

Chlup, Danuta
Blizna / Danuta Chlupová.
Gdynia : Novae Res, 2017. – 221, [3] s. : il. ; 22 cm.
KN II 30635
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/125076

Chlup, Danuta
Trzecia terapia / Danuta Chlupová.
Gdynia : Novae Res, 2019. – 319, [9] s. : il. ; 22 cm.
KN II 31889
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/200475

Chraścina, Maria (1942- ).
Czas pieśni / Maria Chraścina ; [il. Józef Drong].
Katowice : Wydawnictwo Tadeusz Seredin, 1995. – 47 s. : il. ; 21 cm.
KN II 29503
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122270

Chraścina, Maria (1942- ).
Čas písně / Marie Chraścinová ; [z polského originálu překlad Libor Martinek a Wilhelm
Przeczek ; il. Józef Drong].
Český Těšín : Olza, 1997. – 42 s. : il. ; 20 cm.
KN I 16438
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98646

Cieślar-Różańska, Aniela (1957- ).
Biało-białe / Aniela Cieślar-Różańska ; [il. Władysław Szpyrc].
Czeski Cieszyn : “Olza”, 1994 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 62 s. : il. ; 15 cm.
KN I 11513
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87468

Czarno-białe Zaolzie / teksty Janusz Gaudyn [i in.] ; ekslibrisy Zbigniew Kubeczka ; [red. Halina Kowalczyk].
Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1993 (Český Těšín : Proprint). – [44] s. : il. ; 22 cm.
KN II 11330

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85935
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/459164/edition/430762/content

D

Dostal, Adolf (1941-1963).
Struny powietrza / Adolf Dostal ; [wstęp i skompletowanie materiału Władysław Sikora ;
przerywniki Bronisław Liberda ; red. i posł. Wilhelm Przeczek].
Czeski Cieszyn : “Zwrot” : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w
Czechosłowacji, 1970 (Český Těšín : Tisk 3). – 45, [2] s. : il. ; 26 cm.
KN III 11221
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86057

F

Fierla, Adolf (1908-1967).
Przydrożne kwiaty : poezje śląskie / Adolf Fierla.
[B.m. : b.w.], 1928 (Frysztat : odbito czcionkami Ludowej Drukarni). – 63 s. ; 18 cm.
KD I 03532
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/112517

Fierla, Adolf (1908-1967).
Tajemniczy skarb : powieść dla młodzieży / Adolf Fierla ; il. Karol Piegza.
[B.m. : b.w., nie po 1929] (Frysztat : Ludowa Drukarnia). – 95 s. : il. ; 20 cm.
KD II 04256
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/117948

Fierla, Adolf (1908-1967).
Hałdy : obrazki z Zagłębia / Adolf Fierla.
Cz. Cieszyn : nakładem Księgarni Macierzy Szkolnej, 1930 (Frysztat : drukiem Ludowej drukarni). – 128 s. ; 17 cm.
C I 003473
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115950

Fierla, Adolf (1908-1967).
Ondraszek : powieść śląska / Adolf Fierla.
Frysztat : nakł. administracji “Gazety Kresowej”, 1930 (Frysztat : Ludowa Drukarnia). – 165 s. ; 17 cm.
C I 003466-003470
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/118523

Fierla, Adolf (1908-1967).
Cienie i blaski : poezje z zagłębia / Adolf Fierla.
[B.m.] : nakł. autora ; Cz. Cieszyn : skł. gł. w Księgarni Macierzy Szkolnej, 1931
(Frysztat : odbito czcionkami Ludowej Drukarni). – 63 s. ; 17 cm.
C I 003471
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/107486

Fierla, Adolf (1908-1967).
Dziwy na gróniach / Adolf Fierla ; z przedmową Romana Dyboskiego.
Kraków ; Cieszyn : nakładem Stowarzyszenia Akademików ze Śląska “Znicz”, 1932 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki). – 59 s. ; 17 cm.
C I 003476
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/116486

Fierla, Adolf (1908-1967).
Kopalnia słoneczna / Adolf Fierla.
Kraków : wydano z zasiłku Śląskiego Tow. Literackiego, 1933. – 60, [3] s. ; 18 cm.
C I 003518
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122887

Fierla, Adolf (1908-1967).
Kolędy beskidzkie / Adolf Fierla.
Cz. Cieszyn : nakł. Księgarni Macierzy Szkolnej, 1935 (Frysztat : czcionkami Ludowej
Drukarni Sembol i Ska). – 62 s. ; 18 cm.
C I 003447
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98512

Fierla, Adolf (1908-1967).
Kamień w polu / Adolf Fierla ; [okładkę projektował i ilustrację wykonał Gustaw Fierla].
Czeski Cieszyn : nakładem Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego w Czechosłowacji, cop.
1938 (Czeski Cieszyn : tłoczono w drukarni Karola Prochaski). – 157, [2] s. ; 19 cm.
KD I 00582
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87790

Fierla, Adolf (1908-1967).
Poezje religijne / Adolf Fierla ; [przedm. Andrzej Wantuła].
Warszawa : “Zwiastun”, 1971 (Cieszyn : Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza). – 111 s. ; 17 cm.
KN I 16465
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100013

Filipek, Anna (1950-1997).
Na żiwot w grudniu / Anna Filipek ; [red., adiustacja językowa Jan Kubiczek, konsultacja
Daniel Kadłubiec ; il. Irena Jurgová ; posł. Władysław Sikora].
Czeski Cieszyn : “Olza” : Kongres Polaków w RC, 2000. – 106 s. : il. ; 21 cm.
KN II 17345
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100839

Filipek-Stará, Jolanta (1973- ).
Spotkania z człowiekiem = Setkání s člověkem / Jolanta Filipek-Čepcová ; [tł. wierszy na jęz. czes. i pol. Karol Kubaj ; il. z cyklu Nieskończony Czas Lasu Franciszek Bałon].
Dolní Lomná : [b.w.], 2006 (Český Těšín : Pro print). – 85 s. : il. ; 21 cm.
KN II 22940
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/109697

Firla, Bronisław (1924-2019).
Śladami uciekającej pamięci. [T. 1] / Bronisław Firla (Filut).
Czeski Cieszyn : Koło Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej, 2011. – 106 s. : il. ; 21 cm.
KN II 25364/01
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114732

Firla, Bronisław (1924-2019).
Śladami uciekającej pamięci. T. 2, czyli Nowa rzeczywistość / Bronisław Firla.
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej : dla Koła Polskich Kombatantów w RC, 2012 (Czeski Cieszyn : Proprint sp. z o. o.). – 122, [1] s. : il., fot. ; 21 cm.
KN II 25364/02
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/200223

Francus, Franciszek (1870-1962).
Wesele na wsi / napisał F. Francus. – Wyd. 2.
[B.m. : b.w.], 1923 (Cieszyn : Drukarnia Henryka Nowaka). – 16 s. ; 15 cm.
C I 034015
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/120547

Francus, Franciszek (1870-1962).
Wesele na wsi : obrazek ludowy, sceniczny w 3 aktach / napisał F. Francus. – Wyd. 3.
[B.m.] : nakładem własnym, 1935 (Č. Těšín : drukiem Kutzera i Sp). – 87, [1] s. : il. ;
15 cm.
KD I 00687
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90226

Francus, Franciszek (1870-1962).
Wesele na wsi : obrazek ludowy, sceniczny w 4 aktach / napisał F. Francus. – Wyd. 4.
[B.m. : b.w.], 1948 (Cz. Cieszyn : H. Lüdemann pod zarz. nar). – 100, [3] s. : il. ; 17 cm.
KD I 05179
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/124149

G

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Fraszki i fraszeczki / Janusz Gaudyn ; [il. Bronisław Liberda].
Ostrava : Profil, [1967] (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 111 s. : il. ; 18 cm.
KN I 09742
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/95307

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Duet / Janusz Gaudyn, Gabriel Palowski ; [oprac. graf. Stanisław Kraus].
Trzyniec : Grupa Literacka 63, [1969] (Trzyniec : Orp-propagacja HT im. WSRP). – 33 s. : il. ; 19 cm.
KN I 16816
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101211

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Zdania / Janusz Gaudyn.
Trzyniec : Huta im. WSRP, dr. 1969 ([Trzyniec] : Przyzakładowa Drukarnia). – [76] s. : il. ; 19 cm.
KN I 09743
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115840

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
List / Janusz Gaudyn ; [zdjęcia Oton Szlauer].
Třinec : Grupa Literacka ’63, 1980. – 15 s. : il. ; 23 cm.
KN II 22303
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108449

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
My / Janusz Gaudyn ; [il.: malarstwo Tadeusza Ramika ; reprodukcje Otona Szlauera].
[Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja
Literacko-Artystyczna, 1980] (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 40 s. : il. ; 23 cm.
KN II 09695
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94638

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Z tej ziemi : 129 fraszek o miłości / Janusz Gaudyn ; [zdjęcia Oton Szlauer ; grafika
Józef Drong].
Třinec : Grupa Literacka 63, 1983. – [16] s. : il. ; 24 cm.
KN II 11226
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86151

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Tobie ziemio / Janusz Gaudyn.
Trzyniec : Grupa Literacka 63 Domu Kultury RRZ HT WSRP, [1984?]. – 34 s. : il. ; 20 cm.
KN I 09417
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94694

Gaudyn, Janusz (1935-1984).
Janusz Gaudyn : 25.2.1935 – 22.6.1984 / [red. Kazimierz Kaszper ; organizacja materiału Kazimierz Kaszper, Józef Słowik ; zdjęcia Franciszek Bałon i in. ; il. Bronisław Liberda].
Czeski Cieszyn : Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, 2010 (Karviná : druk KarTis + Co s.r.o). – 296, [16] s. : il. ; 20 cm.
KN I 30121
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/123729

Goj, Bogumił (1915-1978).
Opowiadania i wspomnienia / Bogumił Goj, Karol Piegza, Maria Węglarzy ; [il. Rudolf Żebrok].
Czeski Cieszyn : nakł. Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego,1958 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 169 s. : il. ; 21 cm.
KN II 02229
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92986

H

Horzyk, Piotr (1946- ).
Z tej ziemi / Piotr Horzyk, Gabriel Palowski, Jan Pyszko.
[Trzyniec] : GL ’63, [1983] (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). –
[16] s. : il. ; 23 cm.
KN II 09418
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94627

Horzyk, Piotr (1946- ).
Czas brzozy / Piotr Horzyk ; [wstęp Tadeusz Hławiczka ; kresby Josef Drong].
Třinec : Dům kultury TŽ : GL ’63, [1990] (Třinec : DK TŽ). – 24 s. : il. ; 15 cm.
KN I 08822
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92988

Horzyk, Piotr (1946- ).
Marginesy pamięci / Piotr Horzyk ; [il. Józef Drong].
Trzyniec : ZLPC : GL ’63, [1992] (Trzyniec : Drukarnia HT). – 24 s. : il. ; 15 cm.
KN I 10577
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94632

Horzyk, Piotr (1946- ).
Bajki Piotrusia / Piotr Horzyk ; [il., układ graficzny Józef Drong].
Czeski Cieszyn : “Olza”, 1998. – 31 s. : il. ; 22 cm.
KN II 17346
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100837

Horzyk, Piotr (1946- ).
Powroty na rozdroża = Návraty na rozcestí / Piotr Horzyk ; tł. Eva Sobková.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 2009 (Český Těšín : Proprint). – 119 s. ; 19 cm.
KN I 25268
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114637

Horzyk, Piotr (1946- ).
Czas uwzględniony / Piotr Horzyk.
Czeski Cieszyn = Český Těšín : [b.w.], 2015 (Český Těšín : Proprint). – 32 s. ; 19 cm.
KN I 29720
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122575

Horzyk, Piotr (1946- ).
Poszukiwania = Hledání / Piotr Horzyk ; tłumaczenie Eva Sobková ; [fotografie Mariana
Siedlaczka].
Czeski Cieszyn = Český Těšín : [b.w.], 2015 (Český Těšín : Proprint). – 99 s. : il. ; 19 cm.
KN I 29719
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122574

Horzyk, Piotr (1946- ).
Ztělesněný čas = Czas uwzględniony / Piotr Horzyk ; tłumaczenie = překlad František Všetička.
Czeski Cieszyn = Český Těšín : [b.w.], 2018 (Český Těšín : Proprint). – 60 s. ; 19 cm.
KN I 32201
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/201556

Horzyk, Piotr (1946- ).
Białe pióropusze / Piotr Horzyk.
Czeski Cieszyn = Český Těšín : [b.w.], 2019 (Český Těšín : Proprint). – 71 s. : il. ; 19 cm.
KN I 32196
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/201549

Horzyk, Piotr (1946- ).
Zapomniana prawda / Piotr Horzyk.
Czeski Cieszyn = Český Těšín : [b.w.], 2019 (Český Těšín : Proprint). – 50, [1] s. : il. ; 19 cm.
KN I 32200
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/201554

J

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Rozmowy z ciszą : wiersze z lat 1940-1945 / Henryk Jasiczek.
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO, 1948 (Czeski Cieszyn : “Svoboda”). – 45 s. : il. ; 21 cm.
KD II 00763
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89899

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Pochwała życia / Henryk Jasiczek ; [il. Paweł Zabystrzan].
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w
Czechosłowacji, 1952 (Cz. Cieszyn : “Svoboda”). – 84 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14142
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94416

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Gwiazdy nad Beskidem / Henryk Jasiczek ; [z ilustracjami Rudolfa Żebroka].
Czeski Cieszyn : SLA PZKO, 1953 (Czeski Cieszyn : Ostravské tiskárny 08). – 46 s. : il. ; 22 cm.
KN II 24487
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113203

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Obuszkiem ciosane / Henryk Jasiczek.
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1955 (Český Těšín : Ostravské tiskárny 08). – 75 s. ; 21 cm.
KN II 16480
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90906

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Humoreski beskidzkie / Henryk Jasiczek ; il. projektował Stefan Suberlak ; kontrolę gwary
przeprowadził Ludwik Brożek].
Katowice : Śląsk, 1959 (Bielsko : Bielskie Zakłady Graficzne). – 97 s. : il. ; 30 cm.
KN III 25901
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115372

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Jaśminowe noce / Henryk Jasiczek ; [il. Bronisław Firla].
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO, 1959 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní
výroba. Závod). – 78 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10850
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94628

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Morze Czarne jest błękitne : notatki z podróży / Henryk Jasiczek.
Ostrawa : Wydawnictwo Okręgowe, 1961 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 125 s., [10] s. tabl. ; 21 cm.
KN II 12210
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90057

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Krásné jak housle / Henryk Jasiczek ; přeložili Oldřich Rafaj, Erich Sojka ; [vybral, uspořádal a doslov napsal Oldřich Rafaj].
Ostrava : Krajské nakladatelství, 1962 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 86 s. ; 21 cm.
KN II 25902
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115301

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Blizny pamięci / Henryk Jasiczek.
Ostrava : Krajské nakladatelství, 1963 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 65 s. ; 21 cm.
KN II 28143
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/118372

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Przywiozę ci krokodyla : listy z podróży / Henryk Jasiczek ; [zdjęcia František Krasl –
Kuba, Jan Herma – Grecja, Egipt, Henryk Jasiczek – Liban].
Ostrava : Krajské nakladatelství, 1964 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Provoz 3). – 159 s. : il. ; 21 cm.
KN II 12356
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91099

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Pokus o smír : výbor z poezie / Henryk Jasiczek ; [přeložili Jan Pilař, Oldřich Rafaj a
Erich Sojka ; vybral, uspořádal a doslov napsal Oldřich Rafaj].
Praha : Československý spisovatel, 1967. – 69 s. ; 18 cm.
KN I 16481
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100029

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Baj, baju, z mojego kraju / Henryk Jasiczek ; [il. Maria Malecka].
Ostrava : Profil, 1968 (Brno ; Č. Těšín : Tisk. Závod 3). – 58 s. : il. ; 21 cm.
KN II 25900
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115375

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Zamyślenie / Henryk Jasiczek.
Ostrava : Profil, 1969 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 61 s. ; 21 cm.
KN II 14143
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94433

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Smuga cienia / Henryk Jasiczek ; wybór i wstęp Robert Danel.
Bielsko-Biała : Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1981 (Cieszyn : Cieszyńska
Drukarnia Wydawnicza). – 30 s. : il. ; 17 cm.
KN I 11521
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87585

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Jak ten obłok : wiersze wybrane / Henryk Jasiczek ; wybór, układ, red. Tadeusz Kijonka ; współpr. Kazimierz Kaszper, Jan Rusnok.
Katowice : Śląski Fundusz Literacki : nakł. Oddziału Związku Literatów Polskich, 1990. – 127 s. : il. ; 16 cm.
KN I 08823
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86007

Jasiczek, Henryk (1919-1976).
Wiersze / Henryk Jasiczek ; [wybór wierszy, przedm. Kazimierz Kaszper].
[Czeski Cieszyn] : Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, [2007?] (Český Těšín : Finidr). – 179 s. : il. ; 26 cm.
KN III 23437
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/110063

Jaworski, Kazimierz (1940- ).
Złomowisko / Kazimierz Jaworski ; [il. Piotr Czeczot].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1981 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 91 s. ; 21 cm.
KN II 11994
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89827

Jaworski, Kazimierz (1940- ).
Granice / Kazimierz Jaworski.
Czeski Cieszyn : ZG PZKO SLA, 1990 (Třinec : TŽ). – 30 s. ; 21 cm.
KN II 08849
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92955

Jedzok, Dariusz (1981- ).
Pusto / Darek Jedzok ; il. Petra Abrahamová.
Český Těšín : Spolek – Towarzystwo AVION, 2004 (Český Těšín : Proprint). – 53 s. : il. ; 19 cm.
KN I 19921
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/104741

Jedzok, Stanisław (1956- ).
Werble ciszy / Stanisław Jedzok ; [il. Bronisław Liberda].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1989 (Karviná : Moravské tiskařské závody. Provoz 23). – 75 s. : il. ; 19 cm.
KN I 08855
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89835

Josiek, Władysław (1938-1997).
Złote myśli studentów / Władysław Josiek ; il. Antoni Sochor jr.
Český Těšín : Antonín Sochor junior, 1994. – [27] k. : il. ; 21 cm.
KN II 11205
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85936

Już się rozlega miły głos : jednodniówka z okazji piętnastolecia Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego / [red. Józef Ondrusz].
Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1980.66, [2] s. : il. ; 24 cm.
KN II 12701

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91912
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/343918/edition/324906/content

K

Kalendarz Głosu Ludu na Rok … / [odpow. wydaw. Andrzej Kubisz].
Český Těšín : nakł. adm. Głosu Ludu, 1945-1952 (Český Těšín : Drukarnia i Księgarnia Nakładowa H. Lüdemann, pod zarz. nar). – 21 cm.
CZ II 00101

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/77381
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/131963#structure

Kalendarz Śląski / [red. Henryk Jasiczek, Tadeusz Siwek].
Ostrava : Krajské nakladatelství, 1961 (Brno ; Č. Těšín : Tisk. Knižní výroba. Závod 3). – 24 cm.
CZ II 00002

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/77229
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/140801#structure

Kalendarz Zwrotu na Rok … / red. Paweł Kubisz.
Czeski Cieszyn : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Zarząd Główny, 1953- (Czeski Cieszyn : Ostravské tiskárny. Oddział 08). – 23 cm.
CZ II 00637

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/78491
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/132382#structure

Kaszper, Kazimierz (1946- ).
W orszaku / Kazimierz Kaszper ; [grafiki Bronisław Liberda].
Katowice : Związek Literatów Polskich : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980.
– 20 s. : il. ; 21 cm.
KN II 12492
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91418

Kaszper, Kazimierz (1946- ).
Raczkowanie czyli Wierszyki z kojca / Kazimierz Kaszper ; [zdjęcia Franciszek Bałon].
Trzyniec : GL ’63, 1991 (Trzyniec : Drukarnia HT). – 24 s. : il. ; 15 cm.
KN I 09419
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94631

Kaszper, Kazimierz (1946- ).
Zioła na kamieniu albo Cieszyniaków poczet własny. [T.] 1 / Kazimierz Kaszper.
Czeski Cieszyn : Snoza, 1999 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 142 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14803/01
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/96786

Kaszper, Kazimierz (1946- ).
Dwa poematy / Kazimierz Kaszper.
Trzyniec : Grupa Literacka ’63, 2002 (Český Těšín : Proprint). – [24] s. ; 22 cm.
KN II 22769
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/109169

Kaszper, Kazimierz (1946- ).
Zioła na kamieniu albo Cieszyniaków poczet własny. [T.] 2 / Kazimierz Kaszper.
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2006 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 159 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14803/02
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/109646

Kawiarenka “Pod Pegazem” : 1989-2002 / Jan Pyszko ; [red. i współpraca Kazimierz Kaszper].
Jabłonków : Oficyna Literacka Kawiarenki “Pod Pegazem” : PZKO, 2003. – 242 s. : il. ; 21 cm.
242 s. : il. ; 21 cm.
KN II 18410

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/102681

Kawulok, Karol.
Wielki szpan czyli Kabaret par excellence / Karol Kawulok.
Jasienie : sponsorzy Kabaretu przy Stole, 1991. – 8 k. ; 21 cm.
KN II 09894
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93246

Klimsza, Janusz (1961- )
Nocne latarnie / Janusz Klimsza proza, Józef Kurek grafika, Jacek Sikora poezja.
Czeski Cieszyn : Wydawnictwo “Olza”, 1995 ([Czeski Cieszyn] : Antoni Sochor – junior). – 26, [2] s. : il. ; 20 cm.
KN I 11552
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87650

Krzywoń, Józef.
Śpiewająca jutrzenka / Józef Krzywoń ; [przerywniki projektował Władysław Cejnar].
Czeski Cieszyn : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji. Sekcja
Literacko-Artystyczna, 1958 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 37 s. : il. ; 21 cm.
KN II 16742
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100374

Kubisz, Jan (1848-1929).
Niezapominajka : kilka wierszy dla szląskiéj młodzieży / ofiaruje Szlązak [pseud.].
Cieszyn : nakładem Jérzego Kotuli, 1882 (Cieszyn : w drukarni Henryka Feitzingera i Sp). – 14 s. ; 14 cm.
C I 034947

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98002
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/335194/edition/316716/content

Kubisz, Jan (1848-1929).
Śpiewy starego Jakóba / napisał Jan Kubisz ; Wydawnictwo ludowe.
Cieszyn : nakładem A. Sikory, 1889 (Cieszyn : c. k. nadworna drukarnia Karola Prochaski). – 28 s. ; 21 cm.
C II 005850

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98015
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13012/edition/11706/content

Kubisz, Jan (1848-1929).
Z niwy śląskiej : wiersze Jana Kubisza.
Lwów : Towarzystwo Wydawnicze ; Cieszyn : Tow. Ewang. Oświaty Ludowej ; Warszawa : Księgarnia S. Sadowskiego, 1902. – XV, [1], 182 s., [1] k. tabl. ; 21 cm.
C II 004042
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/126769

Kubisz, Jan (1848-1929).
Pamiętnik starego nauczyciela : garść wspomnień z życia śląskiego w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. księstwie cieszyńskiem / napisał Jan Kubisz ; [przedmowa Andrzej Buzek].
Cieszyn : Wydawnictwo Towarzystwa Ewangelickiego, 1928. – 313, [4] s. : il. ; 24 cm.
KD II 03676

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113595
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/16929/edition/14745/content

Kubisz, Jan (1848-1929).
Znad Olzy / Jan Kubisz ; wybór i wstęp Leon Miękina.
Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1982 (Cieszyn : Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza). – 29 s. ; 17 cm.
KN I 10704
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/88453

Kubisz, Jan (1848-1929).
Pamiętnik starego nauczyciela : garść wspomnień z życia śląskiego w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. księstwie cieszyńskiem / napisał Jan Kubisz ; [posłowie Marian Grzegorz Gerlich].
Katowice : Wydawnictwo Polskie, [1993?]. – 313, XIV s. : il. ; 21 cm.
KN II 10679
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90465

Kubisz, Jan (1848-1929).
Pamiętnik starego nauczyciela / Jan Kubisz ; [red. Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej]. – Wyd. 3.
Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, 2013 (Cieszyn ; Český Těšín : Finidr). – 279 s. : il. ; 22 cm.
KN II 27289
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103097

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Kajdany i róże / Paweł Kubisz.
[B.m. : b.w.], 1927 (Frysztat : Ludowa Drukarnia). – 14 s. ; 18 cm.
KD I 03378
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108543

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Przednówek / Paweł Kubisz ; [il. (sucha igła – miedź) wykonał Franciszek Świder].
Czeski Cieszyn : nakł. Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego w Czechosłowacji, 1937
(Czeski Cieszyn : w drukarni Karola Prochaski). – 67 s., [12] k. tabl. ; 22 cm.
KD II 00195
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86228

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Przednówek / Paweł Kubisz ; [ilustracje (sucha igła – miedź) wykonał Franciszek Świder]. – Wyd. 2.
Łódź : Oddział Wiejski Związku Zawodowego Literatów Polskich, 1946. – 92 s. : il. ; 21 cm.
KD II 00194
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86158

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Pod Godulóm… / Paweł Kubisz ; [il. Pawła Zabystrzana].
Cz. Cieszyn : [“Głos Ludu”], 1948 (Cz. Cieszyn : “Svoboda”). – [12] s. : il. ; 24 cm.
KD II 03941
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115376

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Opowieść wydziedziczonych : utwór dramatyczny / Paweł Kubisz ; [okładkę i ilustracje
wykonał Paweł Zabystrzan].
Czeski Cieszyn : nakł. Wydawnictwa SLA, 1949 (Czeski Cieszyn : Drukarnia “Svoboda”). – 77 s. : il. ; 21 cm.
KD II 03940
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115309

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Rapsod o Oszeldzie / Paweł Kubisz ; [z ilustracjami Franciszka Świdra i Rudolfa Żebroka].
Czeski Cieszyn : SLA. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechosłowacji, 1953 (Cz.
Cieszyn : Ostravské tiskárny 08). – 78 s., [8] k. tabl. : il. ; 22 cm.
KN II 10852
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94641

Kubisz, Paweł (1907-1968).
Zaszuwierzóny świat / Paweł Kubisz ; [wstęp, słowniczek wyrazów gwarowych, objaśnienia oraz uwagę wydawcy oprac. red. publ. Robert Danel].
Ostrava : Profil, 1972 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 141 s. ; 21 cm.
KN II 10405
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92949

Kupiec, Aniela (1920-2019).
Malinowy świat / Aniela Kupcowa ; [wstęp Daniel Kadłubiec ; il. Józef Drong].
Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1988 (Olomouc ; Ostrava : Moravské tiskařské závody. Provoz 21). – 77 s. : il. ; 19 cm.
KN I 12828
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92184

Kupiec, Aniela (1920-2019).
Połotane żywobyci / Aniela Kupiec ; [adiustacja językowa Karol Daniel Kadłubiec ; il. Tadeusz Wratny].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 1997 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 102 s. : il. ; 23 cm.
KN II 13296
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93182

Kupiec, Aniela (1920-2019).
Po naszymu : pieszo i na skrzidłach / Aniela Kupiec ; [red. Karol Daniel Kadłubiec ; il. Bronisław Firla].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2005 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 223 s. : il. ; 25 cm.
KN II 21748
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/107674

Kupiec, Aniela (1920-2019).
Po naszymu : pieszo i na skrzidłach / Aniela Kupiec ; [red. Karol Daniel Kadłubiec ; il. Bronisław Firla]. – Wyd. 2
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2009 (Cieszyn : Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza). – 223 s. : il. ; 25 cm.
KN II 25438
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114601

Ł

Łaski bez czyli Almanach poezji / [aut. Gizbern i in. ; rysunki Kobra].
Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej : przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszeniem Literatów Polskich w RC, 1993 ([Czeski Cieszyn] :
Proprint). – 46 s. : il. ; 15 cm.
KN I 10534
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98753

M

Majowe wiersze : (wybór wierszy na obchody 1. i 9. maja) / [oprac. Wanda Kozdra].
Karviná : Okresní knihovna, 1983 (Karviná : POK). – 55 s. ; 22 cm.
KN II 25564
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114961

Martynek, Władysław (1920-2006).
Pamiętnik Sybiraka / Władysław Martynek ; [il. Stanisław Ostoja-Chrostowski (z książki: Józef Piłsudski na Syberii) ; wstęp Otylia Toboła].
Czeski Cieszyn : Olza, 1997. – 169 s. : il. ; 21 cm.
KN II 12982
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92781

Město miastu : 50 [let] Třinec / [aut. Janusz Branny i in. ; fot. Jana Bulawová i in. ;
posłowie Janusz Gaudyn, Tadeusz Hławiczka].
[Třinec] : GL 63, [1981?] (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 63 s. : il. ; 23 cm.
KN II 11239
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86111

Milerska, Ewa (1915-1985).
Korzenie / Ewa Milerska, Aniela Kupiec, Anna Filipek ; [il. Józef Drong].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1981 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 111 s. : il. ; 20 cm.
KN I 14316
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94883

Milerska, Ewa (1915-1985).
Kwiaty z naszej łąki / Ewa Milerska ; [wstęp Daniel Kadłubiec ; il. Tadeusz Ramik].
Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1987 (Ostrava : Moravské tiskařské závody. Provoz 21). – 88 s. : il. ; 19 cm.
KN I 12829
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91755

Młynek, Władysław (1930-1997).
Śpiywy zza Olzy / Władysław Młynek ; wybór, wstęp, słowniczek gwarowy, opracowanie Jan Krop.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 218 s., [1] k. tabl. : il. ; 17 cm.
KN I 16520
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100169

Młynek, Władysław (1930-1997).
Śpiewające zbocza / Władysław Młynek ; [il. Eva Hašková].
Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG, 1989 (Ostrava : MTZ. Provoz 21). – 125 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14153
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94432

Młynek, Władysław (1930-1997).
Droga przez siebie / Władysław Młynek ; [oprac. graf. Maciej Dworak].
Warszawa : Polonia, 1992. – 118 s. : il. ; 25 cm.
KN II 10583
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103501

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Serce za tamą : nowele / Gustaw Morcinek ; z przedmową Z. Kossak-Szczuckiej.
Poznań [i in.] : nakład Księgarni św. Wojciecha, [1929]. – XII, 458, [1] s. ; 20 cm.
C I 003461
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122873

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Byli dwaj bracia : powieść nagrodzona na konkursie Przewodnika Katolickiego / Gustaw Morcinek.
Poznań [i in.] : nakład Księgarni św. Wojciecha, [1930]. – [6], 239, [1] s. ; 18 cm.
C I 003894
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/123460

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Wyrąbany chodnik. Cz. 1 / Gustaw Morcinek.
Cieszyn : nakładem Księgarni “Dziedzictwa”, [1931] (Cieszyn : Drukarnia “Dziedzictwa”). – 496 s. ; 23 cm.
C II 004267
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/120321

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Chleb na kamieniu / Gustaw Morcinek.
Cieszyn : skład główny Księgarnia “Dziedzictwa”, [1932] (Cieszyn : Drukarnia “Dziedzictwa”). – 204, [3] s. ; 19 cm.
C I 003475
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/112240

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Gwiazdy w studni : powieść dla młodzieży / Gustaw Morcinek.
Poznań [i in.] : Księgarnia św. Wojciecha, [1933]. – 277 s., [7] k. tabl. ; 19 cm.
KD I 03624
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113436

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Śląsk / Gustaw Morcinek ; przedmowę napisał Eugenjusz Kwiatkowski.
Poznań : Wydawnictwo Polskie (R. Wegner), [1933]. – XIII, 181 s. : il., mapy ; 22 cm.
KD II 00238
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86579

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Uśmiech na drodze : powieść o śląskich dzieciach / Gustaw Morcinek.
Warszawa : [Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1935]. – 94 s. : il. ; 18 cm.
KD I 01610
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98246

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Ludzie są dobrzy : powieść dla młodzieży / Gustaw Morcinek ; [il. Stanisława Brzęczkowskiego].
Warszawa : Instytut Wydawniczy “Bibljoteka Polska”, 1935. – 267 s., [8] k. tabl. ; 19 cm.
C I 003462
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122872

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Łysek z pokładu Idy : opowiadanie / Gustaw Morcinek. – Wyd. 3.
Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938. – 40 s. ; 18 cm.
KD I 00440
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85962

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Narodziny serca : powieść dla młodzieży / Gustaw Morcinek.
Chicago : Rada Polonii Amerykańskiej, 1944. – 213 s. ; 19 cm.
KD I 00237
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85963

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Wyorane kamienie : powieść / Gustaw Morcinek.
Katowice : nakł. Związku Nauczycielstwa Polskiego Okr. Śląskiego, 1946. – 286 s. ; 21 cm.
KD II 04347
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/118570

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Listy spod morwy (Sachsenhausen-Dachau) / Gustaw Morcinek.
Rzym : Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 124 s. ; 18 cm.
KD I 00486
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89208

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Pokład Joanny / Gustaw Morcinek.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, dr. 1950. – 476 s. ; 21 cm.
KD II 04474
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/119964

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Ondraszek / Gustaw Morcinek. – [Wyd. 2].
Warszawa : Czytelnik, 1954. – 464 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10713
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90522

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Czarna Julka / Gustaw Morcinek ; il. Jan Marcin Szancer. – [Wyd. 2].
Warszawa : Czytelnik, 1960. – 332 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10706
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90464

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Ziemia cieszyńska / Gustaw Morcinek.
Katowice : Śląsk, 1962. – 174 s. : il. ; 25 cm.
PSL 9.08.23
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85932

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Jak górnik Bulandra diabła oszukał : baśnie śląskie / Gustaw Morcinek ; il.: fragmenty obrazów Teofila Ociepki. – [Wyd. 3].
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1968. – 221 s., [6] k. tabl. ; 21 cm.
KN II 20110
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/105063

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Przedziwne śląskie powiarki / Gustaw Morcinek ; il. Antoni Boratyński. – [Wyd. 3].
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1971. – 212 s., [8] k. tabl. ; 21 cm.
KN II 20111
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/105065

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Inżynier Szeruda / Gustaw Morcinek. – [Wyd. 5].
Katowice : Śląsk, cop. 1981. – 277 s. ; 22 cm.
KN II 10708
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/116049

Morcinek, Gustaw (1891-1963).
Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki / Gustaw Morcinek ; posłowiem opatrzył Witold Nawrocki. – [Wyd. 2].
Katowice : Śląsk, cop. 1982. – 237 s. ; 20 cm.
KN I 10715
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/9052

Mrowisko : [magazyn fraszek, satyry i humoresek] / Bronisław Bielan [i in. ; red. Henryk Jasiczek ; il. Bronisław Liberda].
Ostrava : Krajské nakladatelství, 1964 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Provoz 3). – 119, [1] s. : il. ; 17 cm.
KN I 11241
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85889

N

Na cieszyńskiej ziemi : jednodniówka z okazji dwudziestolecia Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego / [red. Daniel Kadłubiec].
Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1985 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 68 s. : il. ; 24 cm.
PSL 3.02.24

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87138
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/343910/edition/324898/content

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Tam za pozornie przezroczystym powietrzem / Franciszek Nastulczyk ; [il. Antoni Sochor junior].
[Czeski Cieszyn] : “Olza”, 1993 ([Czeski Cieszyn] : Firma Antoni Sochor jr). – 71 s. : il. ; 19 cm.
KN I 20031
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103375

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Czas i obecność / Franciszek Nastulczyk ; [il. Darina Krygiel].
Czeski Cieszyn : “Olza” : Zrzeszenie Literatów Polskich w RC, 1994. – 53 s. : il. ; 20 cm.
KN I 11210
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85948

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Ćmy i inne wiersze / Franciszek Nastulczyk ; [il. Zbigniew Kresowaty ; posł. Wilhelm Przeczek].
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 1997. – 84 s., [4] k. tabl. ; 20 cm.
KN I 13840
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93544

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Jesień stulecia / Franciszek Nastulczyk.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2000 ([Cieszyn : Offsetdruk]). – 57 s. ; 20 cm.
KN I 15596
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98629

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Przewodnik ślepego psa / Franciszek Nastulczyk.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2003 ([Cieszyn : Offsetdruk i Media]). – 77 s. : il. ; 20 cm.
KN I 18923
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103655

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Przypadkowa wieczność / Franciszek Nastulczyk.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2006. – 99 s. ; 20 cm.
KN I 23210
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/109816

Nastulczyk, Franciszek (1957- ).
Hörderlin maluje / Franciszek Nastulczyk.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2009. – 79 s. ; 22 cm.
KN II 25264
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99542

Nasza ojcowizna : jednodniówka na trzydziestolecie Sekcji Folklorystycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego / [red. Daniel Kadłubiec, Jan Szymik].
Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1995 (Czeski Cieszyn : Proprint). – 73 s. : il., nuty ; 24 cm.
KN II 11916

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89375
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301783/edition/285077/content

O

Odnajdywanie siebie : almanach Grupy Literackiej’ 63 : (1963-2003) / [autor Kazimierz Kaszper ; il. Bronisław Liberda].
[B.m. : b.w., 2003] (Czeski Cieszyn : Proprint). – 95 s. : il. ; 21 cm.
KN II 18841

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103382

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego / Józef Ondrusz ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1960. – 340 s. ; 24 cm.
PSL 8.01.01
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/86543

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Godki śląskie : podania i baśnie ze Śląska Cieszyńskiego / Józef Ondrusz ; [posł., słowniczek wyrazów gwarowych oraz przypisy oprac. Robert Danel ; il. Marie Malecká].
Ostrava : Profil ; Český Těšín : ZG PZKO, 1974 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 286 s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm.
KN II 12843
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92253

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Proza ludowa górników karwińskich / Józef Ondrusz ; [red. Daniel Kadłubiec ; oprac. graf. Tadeusz Berger].
Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna, 1974 (Karviná : MTZ 23). – 47 s. : il. ; 25 cm.
KN II 10407
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92941

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Wspominki okupacyjne : okruchy folkloru cieszyńskiego / Józef Ondrusz ; [wstęp Stanisław Kondziołka ; przedm. Jan Szymik ; red. Anna Ondrusz, Jan Szymik].
Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja Folklorystyczna, 1981. – 69 s. ; 25 cm + Ilustracje : [16] s.
KN II 12375

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91403
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301782/edition/285076/content

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Cudowny chleb : podania, baśnie i opowieści cieszyńskie / Józef Ondrusz ; il. Włodzimierz Morawski ; [posł. Dorota Simonides].
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – 450 s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
KN II 15691
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/97865

Ondrusz, Józef (1918-1996).
O ptaszku Złotodzióbku i inne bajki / Józef Ondrusz ; il. Jolanta Marcolla.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986. – 92 s. : il. ; 19 x 21 cm.
KN I 21991
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/107939

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Cudowny chleb i inne godki śląskie : podania, baśnie i opowieści cieszyńskie / Józef Ondrusz ; [posł. Dorota Simonides, Władysław Sikora].
[B.m.] : Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, 1996 (Karviná : Kartis). – 485 s., [21] k. tabl. : il. ; 21 cm.
KN II 12676
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92072

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Zde se žije bezstarostně : slezské pověsti = Tu się żyje bez starości : godki śląskie / Józef Ondrusz ; překlad Agnieszka Buchtová.
Český Těšín : Sdružení přátel polské knihy = Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, 2008 (Český Těšín : Finidr). – 255, [1] s. : il. ; 24 cm.
KN II 31243
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108935

Ondrusz, Józef (1918-1996).
Cudowny chleb i inne godki śląskie : podania, baśnie i opowieści cieszyńskie dzieciom małym i dużym z bliska i z daleka / Józef Ondrusz. – Wyd. 2
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2018 (Český Těšín : Finidr). – 555 s. : il., fot., portr. ; 24 cm.
KN II 31242
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114617

P

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Liryki / Gabriel Palowski ; [zdjęcie Oton Szlauer].
Třinec : Grupa Literacka 63, 1980 ([b.m.] : Josef Pindur). – [8] s. : il. ; 23 cm.
KN II 09421
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91029

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Obecność : wiersze / Gabriel Palowski, Piotr Horzyk ; [fot. Jan Byrtus, Otto Szlauer, Jan Bocek].
[Třinec : Společenský dům : Grupa Literacka 63, 1982?] (Třinec : Tiskárna TŽ). – 59 s. : il. ; 20 cm.
KN I 09422
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94640

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Dotykanie czasu / Gabriel Palowski ; [rys. Józef Drong].
[Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1986 (Olomouc ; Ostrava : Moravské tiskařské závody. Provoz 21). – 91 s. : il. ; 19 cm.
KN I 09420
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94626

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Miłość o zmierzchu / Gabriel Palowski ; [wstęp Tadeusz Hławiczka ; kresby Josef Drong].
Třinec : Dům kultury TŽ : GL ’63, [1990] (Třinec : DK TŽ). – 23 s. : il. ; 15 cm.
KN I 08824
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92964

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Krzyk zielonej ciszy / Gabriel Palowski ; [il. Józef Drong].
Trzyniec : Dom Kultury HT : GL ’63, 1992 (Trzyniec : Drukarnia HT). – 28 s. : il. ; 15 cm.
KN I 10578
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94623

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Zakola pamięci / Gabriel Palowski ; [il. Gabriel Palowski].
Trzyniec : Grupa Literacka 63, 1996 (Český Těšín : PROprint). – 29 s. : il. ; 16 cm.
KN I 13841
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93198

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Przed progiem / Gabriel Palowski ; [il. Gabriel Palowski].
Trzyniec : Grupa Literacka 63 ; Czeski Cieszyn : Wacho, 1999. – 23 s. : il. ; 15 cm.
KN I 15031
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92174

Palowski, Gabriel (1921-1999).
Niepokój = Neklid / Gabriel Palowski ; tłumaczenie = překlad Eva Sobková ; [red. Piotr Horzyk].
Czeski Cieszyn : nakł. Piotra Horzyka, 2011 (Český Těšín : Proprint). – 66 s. : il. ; 19 cm.
KN I 25265
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100465

Palowski, Gabriel (1921-1999).
I pójdę… / Gabriel Palowski ; [red. Piotr Horzyk].
Czeski Cieszyn : nakładem Piotra Horzyka, 2017 (Czeski Cieszyn : Proprint). – [85] s. : il., faks. ; 19 cm.
KN I 31339
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/125426

Palowski, Józef (1920-2013).
Nad brzegiem Suszanki / Józef Palowski ; [słowo wstępne Otokar Matuszek ; układ graf. Józef Śliwka].
Czeski Cieszyn ; Hawierzów-Sucha Górna : [b.w.], 1981-1982. – [28] s. : il. ; 21 cm.
KN II 16735
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101589

Palowski, Józef (1920-2013).
“Niech się Górki przyśnią Tobie” : (w 25 rocznicę śmierci Zofii Kossak) / Józef Palowski.
Górki Małe : Drukarnia [Akcydensowa J. Małysz], 1993 ([Górki Małe] : Drukarnia Akcydensowa J. Małysz). – 59 s. : il. ; 21 cm.
KN II 15481
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98501

Palowski, Józef (1920-2013).
Moja wioska ciszą otulona. : antologia wierszy / Józef Palowski.
Górki Wielkie : Jerzy Małysz, 2009 (Górki Wielkie : Drukarnia Małysz). – 260 s. : il. ; 21 cm.
KN II 31655
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/127055

Palowski, Marian (1983- ).
Zamotany / Marian Palowski ; [ilustrace Jindřich Oleš].
Petřvald : Vladimír Kostiha – Alisa, 2006 (Zlín : Kodiak Print). – 108, [4] s. : il. ; 22 cm.
KN II 22829
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108946

Pešák, Lena (1972-).
Światło = Světlo / Lena Pešák ; [il. Bronisław Liberda ; fot. Wiesław Przeczek].
Český Těšín : Spolek – Towarzystwo Avion, 2006 (Český Těšín : Proprint). – 77 s. : il. ; 23 cm.
KN II 22830
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108948

Piegza, Karol (1899-1988).
Sękaci ludzie / Karol Piegza.
Ostrawa : Wydawnictwo Okręgowe, 1960 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 109 s. ; 21 cm.
KN II 24499
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113198

Piegza, Karol (1899-1988).
Opowiadania beskidzkie / Karol Piegza ; [wstęp Jan Korzenny].
Ostrava : Profil, 1971 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 116 s. ; 21 cm.
KN II 12480
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91413

Piegza, Karol (1899-1988).
Echa spod hałdy / Karol Piegza ; [słowo wstępne Władysław Sikora].
Czeski Cieszyn : SLA : Klub Nauczycieli Emerytów przy ZG Polskiego Związku Kult. Oświat. w ČSSR, 1975. – 25 k. ; 30 cm.
KN III 14163
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94592

Piegza, Karol (1899-1988).
Tam pod Kozubową : jabłonkowskie opowieści ludowe / Karol Piegza ; [wstęp, posłowie, komentarz i słowniczek redaktora publikacji Daniela Kadłubca ; okładkę oraz ilustracje projektowała Kornelie Němečková].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : przy współpracy ZG PZKO, 1975 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 134, [2] s. : il. ; 21 cm.
KN II 10940
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92951

Piegza, Karol (1899-1988).
Sękaci ludzie / Karol Piegza ; [do dr. przygot., posł. oraz słowniczek wyrazów gwarowych oprac. red. publ. Daniel Kadłubiec]. – Wyd. 2 poszerz.
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1979 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 242 s. ; 21 cm.
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92953

Piosenki ze scenki / [muzyka] Bronisław Liberda ; [Zarząd Główny Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego. Zrzeszenie Śpiewacze, Teatr Lalek “Bajka”].
[B.m. : b.w., 1972?]. – [32] s. : nuty ; 22 cm.
KN II 16704
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100510

Podanie ręki / [wydanie zbiorowe pod red. Henryka Jasiczka ; oprac. graf. Tadeusz Berger].
Czeski Cieszyn : “Zwrot” : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1969
(Č. Těšín : Tisk 3). – 43 s. : il. ; 26 cm.
KN III 26553

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/116632
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/431052/edition/403579/content

Pojednanie : pokłosie Konkursów Jednego Wiersza : 1988-1993 / [red. Wilhelm Przeczek ;
grafika Krzysztof Piechaczek].
Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1995 (Czeski
Cieszyn : Finidr). – 71 s. : il. ; 26 x 12 cm.
KN III 11917
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89551

Profile / [red. Alojzy Mańka, Wilhelm Przeczek ; w publikacji wykorzystano zdjęcia S. Aschera i in.] ; Grupa Literacka 63 przy JOK Trzyniec.
[Trzyniec : Grupa Literacka 63, 1965]. – 28 s. : il. ; 15 x 21 cm.
KN I 16686
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100355

Przeczek, Gustaw (1913-1974).
Serce na kolczastych drutach : wiersze z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen / Gustaw
Przeczek.
[B.m.] : nakł. własny, 1946 (Čes. Těšín : H. Lüdemann). – 69 s. ; 21 cm.
KD II 00738
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89778

Przeczek, Gustaw (1913-1974).
Kamienna Golgota : (szkice z obozu koncentracyjnego) / Gustaw Przeczek.
Czeski Cieszyn : “Głos Ludu”, 1947. – 156 s. ; 17 cm.
KD I 01071
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94730

Przeczek, Gustaw (1913-1974).
Powiew wolności : widowisko ludowe w pięciu obrazach / Gustaw Przeczek.
[Czeski Cieszyn] : Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO, 1948 (Český Těšín : Svoboda). – 72 s. ; 18 cm.
KD I 01891
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99573

Przeczek, Gustaw (1913-1974).
Drogi i ścieżki : wiersze / Gustaw Przeczek ; [il. Bronisław Fierla].
Czeski Cieszyn : Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO, 1958 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 54 s. : il. ; 21 cm.
KN II 12830
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90537

Przeczek, Gustaw (1913-1974).
Odnajdywanie siebie / Gustaw Przeczek.
Ostrava : Profil, 1976 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 206 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10410
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92946

Przeczek, Lech (1961- ).
Ścieżka przez pamięć / Lech Przeczek.
Kraków : “Miniatura”, 1994. – 48 s. ; 15 cm.
KN I 11490
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85977

Przeczek, Lech (1961- ).
Przebłyski = Záblesky / Lech Przeczek ; [posł. Franciszek Nastulczyk].
Czeski Cieszyn = Český Těšín : Snoza, 1999 (Český Těšín : Proprint). – 15 s. ; 20 cm.
KN I 14825
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/96986

Przeczek, Lech (1961- ).
Jednou větou : (aforismy) = Jednym zdaniem : (aforyzmy) / Lech Przeczek ; [il. Josef Poláček].
Ostrava : ŽAR, 2003 (Šenov : Tiskárnia Harok). – 30 s. : il. ; 17 cm.
KN I 19926
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/104745

Przeczek, Lech (1961- ).
Aforismy pro dny všední i sváteční / Lech Przeczek, Patricie Holečková.
Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček, 2017. – 102, [2] s. : il. ; 25 cm.
KN II 31326
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122911

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Skrzyżowanie / Wilhelm Przeczek, Władysław Sikora ; [słowo wstępne Henryk Jasiczek, il.
Bronisława Liberdy].
Czeski Cieszyn : “Zwrot”, 1968. – Teka (26 s.) : il. ; 26 cm.
KN III 11251
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85891

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Czarna calizna / Wilhelm Przeczek ; [fotogramy Franciszka Bałona].
Katowice : Związek Literatów Polskich, 1978. – 20 s. : il. ; 20 cm.
KN I 11249
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85849

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Śmierć pomysłu poetyckiego / Wilhelm Przeczek.
Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1980. – 86 s. ; 17 cm.
KN I 08860
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92973

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Wpisane w Beskid / Wilhelm Przeczek ; wybór i wstęp Edmund Rosner.
Bielsko-Biała : Beskidzkie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1980 (Cieszyn : Cieszyńska
Drukarnia Wydawnicza. Zakład nr 6). – 31 s. : il. ; 17 cm.
KN I 29168
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/119833

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Szumne podszepty : wiersze / Wilhelm Przeczek ; [il. Małgorzaty Kacperek].
[Katowice] : Śląsk, cop. 1982 ([Bielsko-Biała] : Bielskie Zakłady Graficzne). – 90 s. : il. ; 20 cm.
KN I 12451
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91183

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Lufciorze : trzyaktowa komedia w gwarze / Wilhelm Przeczek ; ZG PZKO Czeski Cieszyn.
Sekcja Kultury Teatralnej.
[Czeski Cieszyn : ZG PZKO. Sekcja Kultury Teatralnej], 1984. – 55 s. ; 30 cm.
KN III 25596
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114960

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Księga Urodzaju / Wilhelm Przeczek.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. – 61 s. ; 17 cm.
KN I 11250
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85890

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Nauka wierności : wiersze / Wilhelm Przeczek ; [il. Andrzeja Świerczyńskiego].
Katowice : Śląsk, 1986 (Bielsko-Biała : Bielskie Zakłady Graficzne). – 91 s. : il. ; 20 cm.
KN I 16985
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100547

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Tercet / Wilhelm Przeczek ; [wstęp R. G.].
Cieszyn : Towarzystwo Muzyczne im. Jana Sztwiertni, 1986. – [12] s. : il. ; 22 cm.
KN II 12380
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91081

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Przeczucie kształtu / Wilhelm Przeczek ; [il. Józef Drong, Kaga, Stanisław Kraus,
Bronisław Liberda, Józef Rozbrój, Jan Rusnok].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1989 (Olomouc ; Karviná : Moravské tiskařské závody. Provoz 23). – 97 s. : il. ; 20 cm.
KN I 12000
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89828

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Notatnik liryczny 1985-1990 / Wilhelm Przeczek.
[Warszawa] : SDK [Staromiejski Dom Kultury], 1990. – 67 s. ; 15 cm.
KN I 09423
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94636

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Promlčený počet štěstí / Wilhelm Przeczek ; [z pol. originálu přeložil kolektiv autorů].
Karviná : “U nás v Ráji” Eden Centrum, 1991 (Karviná : Ostravské tiskárny). – 103 s. ; 20 cm.
KN I 09592
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94918

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Břečťan a jiné strašidelné povídky / Wilhelm Przeczek ; přel. [z pol. rukopisného originálu] Helena Stachová ; [il. Stanislav Waszek].
Karviná : Gramma, 1992 (Karviná : Ostravské tiskárny. Provoz 23). – 68 s. ; 15 cm.
KN I 13763
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93290

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Dym za paznokciami : (wybór wierszy) / Wilhelm Przeczek ; [oprac. graf. Stanisław Waszek ;
autor i red. wyboru Harry Duda].
Opole : Oficyna Literacka “Wers”, 1992. – 218 s. : il. ; 17 cm.
KN I 29584
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122312

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Kazinkowe granie / Wilhelm Przeczek.
Warszawa : Wydawnictwo Książkowe IBiS, 1994. – 133 s. ; 21 cm.
KN II 11215
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85975

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Na ubitej ziemi : utwory uhonorowane I nagrodami w Ogólnopolskich Turniejach Poetyckich
1975-85 oraz Nagrodą dla utworu z zagranicy / Wilhelm Przeczek ; [grafika Rafał Mrózek].
Jabłonków : Oficyna Literacka Kawiarenki “Pod Pegazem”, 1994 (Czeski Cieszyn : PROprint).
– 70 s. : il. ; 21 cm.
KN II 11438
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85965

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Bienále pivní pěny / Wilhelm Przeczek ; přel. Helena Stachová ; [il. Zbigniew Kresowaty].
[Albrechtice] : SAK, 1995 ([Karviná] : KarTis – Karvinská tiskárna). – 54 s. : il. ; 15 cm.
KN I 12308
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90979

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Bluszcz : (zbiór opowiadań) / Wilhelm Przeczek ; [il. Rafał Mrózek].
Czeski Cieszyn : Olza : Zrzeszenie Literatów Polskich w RC, 1995 ([Czeski Cieszyn : AD SERVIS?]). – 116 s. : il. ; 21 cm.
KN II 11987
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/89830

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Mapa białych plam / [Wilhelm Przeczek ; il. Zbigniew Kresowaty].
Český Těšín : Antoni Sochor junior, 1995 ([Český Těšín] : Antoni Sochor jr). – 36 k. : il. ; 15 cm.
KN I 12521
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91465

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Małe nocne modlitwy ; Wpisane w Beskid / Wilhelm Przeczek ; [wstęp Aleksandra Humel, Edmund Rosner ; il. Kazimierz Mrózek].
Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1996 (Cieszyn : Offsetdruk). – 82 s. : il. ; 20 cm.
KN I 12814
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92164

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Intimní bedekr / Wilhelm Przeczek ; [translation Libor Martinek].
Český Těšín : Olza, 1998. – 135 s. ; 20 cm.
KN I 14513
https://katalog.kc-cieszyn.pl/search

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Příliš pozdní milenec / Wilhelm Przeczek ; překlad Jindřich Zogata. – [2., přepracované vyd.].
Český Těšín : Snoza, 1999 (Český Těšín : Gampress). – 31 s. ; 20 cm.
KN I 14826
https://katalog.kc-cieszyn.pl/search

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Smak wyciszenia / Wilhelm Przeczek ; [posł. Kazimierz Kaszper].
Czeski Cieszyn : Snoza, 1999 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 79 s. ; 20 cm.
KN I 20032
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/105020

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Kniha úrody / Wilhelm Przeczek ; [translation by Otokar Bartoš i in. ; red. Jan Kubiczek,
Libor Martinek ; il. Zbigniew Kresowaty].
Český Těšín : Vydavatelství “Olza”, [2000]. – 87 s. ; 17 cm.
KN I 29585
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122345

Przeczek, Wilhelm (1936-2006).
Stoletý kalendář = Stuletni kalendarz / Wilhelm Przeczek ; [překlad Karel Vůjtek ; il. Jiří Neuwirt ; słowo wstępne Jarosław Lipowski, Jiří Urbanec].
[B.m. : Sdružení polských literatů v České republice = Zrzeszenie Literatów Polskich w RC
; Warszawa : przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr.
2001 (Cieszyn : Offsetdruk). – 22 s. : il. ; 19 cm.
KN I 15859
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98658

Przeczek-Waszkowa, Lucyna (1964- ).
Bunt włosów / Lucyna Przeczek ; [projektu il. dokonał Jan Rusnok].
[Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO], 1988 (Olomouc ; Ostrava ; Moravské tiskařské závody. Provoz 21). – 70 s. : il. ; 19 cm.
KN I 10681
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94624

Przeczek-Waszkowa, Lucyna (1964- ).
Cztery pory miłości / Lucyna Przeczek-Waszkowa ; [il. Stanisław Waszek].
Czeski Cieszyn : “Olza”, 1994. – 47 s. : il. ; 15 cm.
KN I 11273
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85976

Przemijanie dni / [red. Piotr Horzyk ; wstęp Tadeusz Hławiczka ; foto Gabriel Palowski].
Třinec : Dům kultury TŽ : GL ’63, [1990] (Třinec : DK TŽ). – 35 s. : il. ; 21 cm.
KN II 08907
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92994

Punkt zwrotny : pokłosie Konkursów Jednego Wiersza 1978-1987 / [red. Wilhelm Przeczek ; il. Stanisław Waszek].
Czeski Cieszyn : ZG PZKO, [1988?] (Karviná : Moravské tiskařské závody. Provoz 23). – 87 s. : il. ; 25 cm.
KN II 08861

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92957
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/318719/edition/301215/content

Putzlacher, Renata (1966- ).
Próba identyfikacji / Renata Putzlacher.
Ostrawa : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1990 (Ostrava : Ostravské tiskárny. Provoz 21). – 91 s. : il. ; 19 cm.
KN I 09895
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94625

Putzlacher, Renata (1966- ).
Kompleks Ewy / Renata Putzlacher.
[Kraków] : Miniatura, [1992]. – 53 s. : il. ; 12 cm.
KN I 10355
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94351

Putzlacher, Renata (1966- ).
Oczekiwanie / Renata Putzlacher ; [il. Jerzy Buchta]. Trzyniec : ZLPC : GL ’63, 1992 (Trzyniec : Drukarnia HT). – 24 s. : il. ; 15 cm.
KN I 10579
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94633

Putzlacher, Renata (1966- ).
Ziemia albo-albo / Renata Putzlacher ; [ilustracje Tadeusz Wratny].
Czeski Cieszyn : Wydawnictwo Olza ; Warszawa : we współpracy ze “Wspólnotą Polską”, 1993
(Karwina : KarTis). – 30, [2] s. : il. ; 21 cm.
KN II 31012
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/123935

Putzlacher, Renata (1966- ).
Małgorzata poszukuje mistrza = Markétka hledá mistra / Renata Putzlacher ; překl. [z pol.]
Vlasta Dvořáčková, Erich Sojka ; il. Maciej Bieniasz ; [posł. Kazimierz Kaszper, Libor Martinek].
Český Těšín : Rada Polaků v ČR [České republice] : ve spolupr. se Sdružením polských spisovatelů v ČR, 1996 (Český Těšín : PROprint). – 159 s. : il. ; 24 cm.
KN II 17325
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100797

Putzlacher, Renata (1966- ).
Pomiędzy : wiersze z lat 1995-2000 / Renata Putzlacher ; [grafiki Tadeusz Michał Siara].
Katowice : Biblioteka Śląska, 2001. – 53 s., [3] k. tabl. ; 21 cm.
KN II 16198
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99627

Putzlacher, Renata (1966- ).
Mezi řádky : básně z let 1995-2001 / Renata Putzlacher ; [přeložili Vlasta Dvořáčková i in. ; doslov Ivo Pospíšil ; il. Bronisław Liberda].
Brno : Host, 2003. – 75 s. : il. ; 21 cm.
KN II 19927
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/104739

Putzlacher, Renata (1966- ).
Angelus / Renata Putzlacher ; przekł. Radowan Lipus.
Český Těšín : Spolek – Towarzystwo Avion, 2006 (Český Těšín : Finidr). – 124 s. : il. ; 17 cm.
KN I 22831
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108949

Putzlacher, Renata (1966- ).
W kawiarni Avion, której nie ma / Renata Putzlacher ; [il. Danuše Vítková-Klímová, Ladislav Szpyrc ; foto Alena Blažejovská i in.].
Český Těšín : Spolek – Towarzystwo Avion, 2013 (Český Těšín : Těšínské papírny). – 179 s. : il. ; 20 cm.
KN II 27052
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/117342

Putzlacher, Renata (1966- ).
Pamięć / Renata Putzlacher ; [ekslibrisy Zbigniew Kubeczka].
Czeski Cieszyn : Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, 2018 (Ostrava-Přívoz : Tiskárna Schenk). – 52, [4] s. : il. ; 21 cm.
KN II 31398
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/125535

Pyszko, Gustaw (1923-1988).
Oddaję ciszę światu / Gustaw Pyszko ; do dr. przygot. Jan Korzenny i Władysław Sikora ; wstęp i posł. Władysław Sikora.
[Czeski Cieszyn] : “Olza” : nakł. Jana Pyszki, 1992 (Karviná : Ostravské tiskárny. Provoz 23). – 47 s. : il. ; 21 cm.
KN II 09661
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94617

Pyszko, Jan (1925-2008).
Pęknięta pieczęć / Jan Pyszko ; [oprac. graf. Andrzej Jędraszczak].
Kielce : Ośrodek Kultury Literackiej, 1988. – 16 s. : il. ; 18 cm.
KN I 09424
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94639

Pyszko, Jan (1925-2008).
Potoki / Jan Pyszko.
Opole : “Wers”, 1993. – 69 s. : il. ; 17 cm.
KN I 11146
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85978

Pyszko, Jan (1925-2008).
Słowa jak kamienie / Jan Pyszko ; [posł. Wilhelm Przeczek ; grafika Stanisław Kraus].
Warszawa : [b.w.], 1993. – 63, [1] s. : il. ; 18 cm.
KN I 13819
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93426

Pyszko, Jan (1925-2008).
Puklá pečeť polibku = Pęknięta pieczęć pocałunku / Jan Pyszko ; [přeložil, doslovem a biografickými daty opatřil František Všetička ; il. Aneta Sedláková].
Olomouc : Votobia, 1998. – 114 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14514
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/96081

Pyszko, Jan (1925-2008).
Żarna / Jan Pyszko ; [grafika Andrzej Grabowski].
Tarnów : Witek-Druk ; Czeski Cieszyn : [b.w.], 1998. – 53 s. : il. ; 18 cm.
KN I 14786
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/96676

R

Różańska, Marta (1990- ).
Na tchnienie / Marta Różańska.
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2011 (Český Těšín : Finidr). – 116 s. ; 24 cm.
KN II 25257
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114630

Rusz, Karolina (1925-1976).
Otwarte niebo / Karolina Rusz ; [red. Wilhelm Przeczek, Jan Kaleta].
Bystrzyca n. Ol. : Křesťanské společenství = Społeczność Chrześcijańska : Zbór Śląskiego
Kościoła Ewangelickiego A. W., 2000 (Czeski Cieszyn : PROprint). – 117 s. : il. ; 21 cm.
KN II 17332
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100819

Rusz, Karolina (1925-1976).
Podróż do Złotego Miasta / Karolina Rusz.
Dzięgielów : Wydawnictwo “Warto”, 2008. – 163 s. : il. ; 20 cm.
KN I 24264
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/112814

Rybicka, Hanna (1980-).
Obrazki = Oblázky / Hanna Rybicka.
Český Těšín : Spolek – Towarzystwo Avion, 2005 (Český Těšín : PROprint). – 55 s. : il. ; 19 cm.
KN I 22471
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/108535
S
Sabela-Furtek, Ewa (1974-).
Wiersze / Ewa Sabela-Furtek ; [oprac. graf. Aleksander Przeczek].
Český Těšín : Nakladatelství Infiniti art, 2010. – 79 s. : il. ; 20 cm.
KN I 24896
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/114306

Sabela-Furtek, Ewa (1974-).
Boso i z wiankiem na głowie / Ewa Sabela-Furtek ; [il. Ewa Zachat i in. ; fot. Alois Szemla].
Komorní Lhotka : nakladatelství Eva Furteková, 2015. – 87 s. : il. ; 20 cm.
KN I 28627
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90553

Samosiewy. [Cz.] 1 / [il. Józef Drong ; red. Piotr Horzyk].
Třinec : Dům kultury ROH TŽ VŘSR, 1988 (Třinec : Tiskárna DK ROH TŽ VŘSR). – 48 s. : il. ; 21 cm.
KN II 29594/01
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122314

Samosiewy. [Cz.] 2 / [il. Józef Drong ; red. Piotr Horzyk].
Třinec : Dům kultury ROH TŽ VŘSR, 1988 (Třinec : Tiskárna DK ROH TŽ VŘSR). – 48 s. : il. ; 21 cm.
KN II 29594/02
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/122317

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Zanim rozdzwonią się kosy / Gustaw Sajdok.
Ostrava : Profil, 1975. – 53 s. ; 20 cm.
KN I 10411
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92947

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Korzenie / Gustaw Sajdok ; [il. Bronisław Liberda].
[Czeski Cieszyn : Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sekcja
Literacko-Artystyczna, 1980] (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 40 s. : il. ; 23 cm.
KN II 09696
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94637

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Kouzelný mlýnek / Gustaw Sajdok ; z polského jazyka přebásnil Karel Vůjtek ; ilustrovala Eva Šedivá.
Ostrava : Profil, 1987 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 75 s. : il. ; 24 cm.
KN II 25938
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115300

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Kocham / Gustaw Sajdok ; [il. Josef Drong].
Trzyniec : Dom Kultury HT : GL ’63, 1991 (Trzyniec : Drukarnia HT). – 23 s. : il. ; 15 cm.
KN I 09897
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94618

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Świat – do góry nogami / Gustaw Sajdok ; [il. Bronisław Liberda].
Czeski Cieszyn : SLA ZG PZKO, 1992] (Havířov : JVprint). – 34 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10351
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94635

Sajdok, Gustaw (1935-2002).
Na podwórku / Gustaw Sajdok ; il. Józef Drong.
Czeski Cieszyn : “Olza” : Zrzeszenie Literatów Polskich w RC, 1995. – [36] s. : il. ; 21 cm.
KN II 14225
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93899

Sikora, Melchior (1937- ).
Przygody chłopców znad Olzy / Melchior Sikora.
Czeski Cieszyn : Melchior Sikora, 2006 (Czeski Cieszyn : Pro-print). – 270 s. ; 22 cm.
KN II 22941
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/109627

Sikora, Melchior (1937- ).
Kamraci / Melchior Sikora.
[B.m.] : Melchior Sikora, 2008 (Karviná : Roman Štolfa). – 380 s. : il. ; 21 cm.
KN II 24252
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/112794

Sikora, Melchior (1937- ).
Dorastanie do dojrzałości / Melchior Sikora.
Karwina : nakł. Aut., 2012. – 192 s. : il. ; 21 cm.
KN II 27708
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/118157

Sikora, Władysław (1933-2015).
Próg / Władysław Sikora.
Ostrawa : Wydawnictwo Okręgowe, 1961 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 44 s. ; 21 cm.
KN II 12385
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91038

Sikora, Władysław (1933-2015).
Lato / Władysław Sikora.
Ostrava : Profil, 1966. – 45 s. : il. ; 21 cm.
KN II 25947
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115303

Sikora, Władysław (1933-2015).
Kareł / Władysław Sikora ; [grafiki Tadeusz Berger].
Katowice : Związek Literatów Polskich [i in.], 1977. – 14 s. : il. ; 21 cm.
KN II 12494
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/91424

Sikora, Władysław (1933-2015).
Za ojcem idę / Władysław Sikora.
Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. – 177 s. ; 20 cm.
KN I 16566
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/100215

Sikora, Władysław (1933-2015).
Tercyny / Władysław Sikora ; [wstęp Edmund Rosner ; il. Bronisław Liberda].
Trzyniec : ZLPC : GL ’63, 1992 (Trzyniec : Drukarnia HT). – 24 s. : il. ; 15 cm.
KN I 09898
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93576

Sikora, Władysław (1933-2015).
Nim sady nas wyręczą / Władysław Sikora.
Trzyniec : Trójkąt Bermudzki, 1996. – 40 s. ; 21 cm.
KN II 12735
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92002

Sikora, Władysław (1933-2015).
Ojcowizna / Władysław Sikora ; [zdjęcia Kazimierz Jaworski ; red. Danuta Branna].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej : Snoza, 1998 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 138 s. : il. ; 20 cm.
KN I 14520
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/96249

Słowiaczek, Marek (1976- ).
Cisza skrzydeł / Marek Słowiaczek ; [il. Blanka Suszka-Szczuka ; edycja tekstu Dariusz Pacak].
Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2014 (Czeski Cieszyn : Finidr). – 92 s. : il. ; 19 cm.
KN I 28073
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/118817

Spotkanie : almanach poezji i prozy / [zredagowała Otylia Toboła ; wstęp napisał Stanisław
Kondziołka].
Ostrava : Profil, 1985 (Olomouc ; Ostrava : Moravské tiskařské závody. Provoz 21). – 223 s. ; 20 cm.
KN I 08827
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92976

Szopa, Franciszek (1923- ).
Większość nie przeżyła / Franciszek Szopa.
Hawierzów : [b.w.] ; Łomża : nakł. Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego “Stopka”, 1999 (Ostrava : Tisk servis). – 131 s. : il. ; 21 cm.
KN II 15032
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/97796

Sztorcem : miesięcznik : sprawy społeczne, literatura, sztuka, satyra / red. nacz. Paweł Kubisz ; red. odpow. Franciszek Mrózek.
Czeski Cieszyn : Paweł Kubisz, 1938 (Czeski Cieszyn : R. Kohut). – 43 cm.
CZ IV 00020

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/77566
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/85425/edition/80556/content

Szyja, Mariam (1981-).
Tymczasem / Mariam Szyja ; [ilustrace Władysław Kubień].
[Český Těšín] : Nakladatelství Infiniti art, 2014. – 62 s. : il. ; 20 cm.
KN I 28631
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/119347

Szymik, Jan (1930-2011).
Sonety nadolziańskie : (1948-1988) / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 1990. – [16] s. ; 15 cm.
KN I 08851
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90432

Szymik, Jan (1930-2011).
Wiktor : poemat (1947) / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 1991. – 16 s. ; 15 cm.
KN I 09900
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113509

Szymik, Jan (1930-2011).
Znad Olzy fal : (1946-1986) / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 1991. – 16 s. ; 15 cm.
KN I 09901
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/113510

Szymik, Jan (1930-2011).
Kamienista droga / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 1994. – 16 s. ; 16 cm.
KN I 11593
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87968

Szymik, Jan (1930-2011).
Pacierz mój / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : [b.w.], 1994. – 16 s. ; 16 cm.
KN I 11594
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/87967

Szymik, Jan (1930-2011).
Powroty / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : nakładem autora, 2002 (Czeski Cieszyn : Proprint). – 103, [1] s. ; 21 cm.
KN II 17600
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101037

Szymik, Jan (1930-2011).
Na granicy / Jan Szymik.
Czeski Cieszyn : nakł. aut., 2002 (Czeski Cieszyn : Proprint). – 90 s. ; 21 cm.
KN II 17676
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101107

Światłocienie / Kazimierz Kaszper, Tadeusz Wantuła, Jan Daniel Zolich.
Ostrava : Profil, 1976 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 84 s. ; 20 cm.
KN I 10403
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92948

T

Tobie ziemio / Anna Filipek, Ewa Milerska, Gabriel Palowski, Jan Szymik ; Grupa Literacka 63 Domu Kultury RRZ HT w Trzyńcu.
Třinec : Dům kultury ROH TŽ VŘSR, [1984]. – [80] s. : il. ; 21 cm.
KN II 14182
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94608

Trojak, Bogdan (1975- ).
Jezernice : [(básně a pohádky)] / Bogdan Trojak ; [il. František Petrák].
Brno : Větrné mlyny : ve spolupráci s nakladatelstvím Host, 2001. – 64 s. : il. ; 18 cm.
KN I 16447
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99748

W

Wawrosz, Adam (1913-1971).
Co po nogle.. : komedia w 2 aktach : (śląską gwarą) / Adam Wawrosz.
[Czeski Cieszyn] : Sekcja Literacko-Artystyczna PZKO, 1948 (Český Těšín : Svoboda). – 49 s. ; 18 cm.
KD I 01940
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99710

Wawrosz, Adam (1913-1971).
Na śćmiywku / Adam Wawrosz ; [ilustrował Rudolf Żebrok].
Czeski Cieszyn SLA-PZKO, 1959 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 105, [3] s. : il. ; 24 cm.
KN II 08791
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92970

Wawrosz, Adam (1913-1971).
Niezapominajki / Adam Wawrosz ; [projekt okł. i przerywniki Stanisław Kraus]. – Wyd. 2.
[Třinec] : “Třinecký hutník”, [1968] (Ostrava : Moravské tiskařské závody). – 43 s. : il. ; 21 cm.
KN II 14193
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94652

Wawrosz, Adam (1913-1971).
Z naszej nolepy / Adam Wawrosz ; [wstęp Daniel Kadłubiec].
Ostrawa : Profil, 1969 (Brno ; Český Těšín : Tisk. Závod 3). – 108 s. ; 21 cm.
KN II 12728
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92073

Wawrosz, Adam (1913-1971).
Z Adamowej dzichty : z twórczości Adama Wawrosza / [przygotował, wstęp, bibliografię, przypisy oraz słowniczek wyrazów gwarowych oprac. Daniel Kadłubiec].
Ostrava : Profil ; Czeski Cieszyn : ZG PZKO, 1977 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 241 s. ; 21 cm.
KN II 09017
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/90476

Wiersze z okazji… / [red. Daniel Kadłubiec] ; Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO.
Czeski Cieszyn : Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 1991 (Šenov : Tiskárna Harok). – 79 s. : il. ; 21 cm.
KN II 10927

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/94800
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/301703/edition/285016/content

Z

Z biegiem Olzy / [Anna Filipek, Jan Kubisz, Ewa Milerska, Aniela Kupiec]
[B.m. : b.w., 1982?]. – Teka [8] s. ; 21 cm.
KN II 11262
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/85893

Z biegiem Olzy : antologia polskiej poezji zaolziańskiej / wybór i oprac. Tadeusz Kijonka ; współpr. Kazimierz Kaszper, Renata Putzlacher, Władysław Sikora ; [grafika Józef Drong].
Katowice : Śląski Fundusz Literacki : nakł. Oddziału Związku Literatów Polskich, 1990. – 196 s. : il. ; 16 cm.
KN I 08829
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/93084

Z miłości do ziemi i ludzi : mała antologia zaolziańskiej poezji ludowej / [wybór, opracowanie, red. Kazimierz Kaszper ; il. Rafał Mrózek].
Jabłonków : Kawiarenka “Pod Pegazem” : Komitet Organizacyjny 54. Gorolskigo Święta ; Czeski Cieszyn : przy współudziale Spółki Region Silesia, 2001 (Czeski Cieszyn : ProPrint). – 34 s. : il. ; 24 cm.
KN II 16085
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/98804

Z tej ziemi : debiuty – GL’ 63 / Janina Borowska [i in. ; red. Janusz Gaudyn].
Třinec : Dom Kultury RZZ HT WSRP. Grupa Literacka ’63, 1983 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – [16] s. : il. ; 23 cm.
KN II 15340
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/99911

Zaprosiny do stołu : pokłosie Konkursów Jednego Wiersza 1974-1978 / [red. Wilhelm Przeczek].
Czeski Cieszyn : ZG PZKO, [1978] (Karviná : Moravské tiskařské závody. Provoz 23). – 62 s., [1] k. tabl. ; 26 cm.
KN III 09698

https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/115821
https://sbc.org.pl/dlibra/publication/315673/edition/298331/content

Zaproszenie do źródła : wiersze 26 poetów zza Olzy / [red. Czesław Niedzielski] ;
Toruńskie Towarzystwo Kultury, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czeskim Cieszynie.
[Toruń] : Toruńskie Towarzystwo Kultury, [1987]. – 67 s. : il. ; 20 cm.
KN I 19078
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/103552

Zawadzka, Anna (1921- ).
Ku nowym dniom : powieść / Anna Zawadzka.
Czeski Cieszyn : SLA. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, 1954 (Czeski Cieszyn : Ostravské tiskárny 08). – 162 s. ; 21 cm.
KN II 17967
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/101913

Zolich, Jan Daniel (1948- ).
Topografia czasu / Jan Daniel Zolich ; [il. Bronisław Liberda].
Ostrava : Profil, 1979 (Brno ; Český Těšín : Tisk, knižní výroba. Závod 3). – 58 s. : il. ; 20 cm.
KN I 08865
https://katalog.kc-cieszyn.pl/document/92982